Политика за защита на личните данни

С настоящата „Политика за защита на личните данни“ имаме за цел да Ви уведомим каква информация събира уебсайта www.yonirelax.com за Вас, защо и как го прави, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Събиране на данни чрез форми

Чрез използването на формата за контакт в уебсайта, Вие съзнателно споделяте лични данни. Тези данни включват име, e-mail адрес и свободен текст. Данните се съхраняват в пощенски сървър, където се изпращат като уведомления. Естеството и съдържанието на публикуваната информация изцяло се контролира от потребителя, който сам избира какво точно да публикува, как да го оформи, дали да представи истинска информация за себе си, дали да псевдонимизира данните си. Съхранените данни се използват единствено и само за осъществяване на обратна връзка и не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства. Всеки потребител има право по всяко време да се свърже с представител на www.yonirelax.com и да изиска заличаване на съхранените за себе си данни или прекратяване/ограничаване на достъпа до тях, както и експорт/копие на съхраняваните данни.

Събиране на данни чрез „бисквитки“ (cookies)

„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, „бисквитката“ не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър. Тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на Вашия компютър, а в резултат на употребата на уебсайта не се съхраняват никакви лични данни.

Видовете „бисквитки“, използвани в уебсайтове, са: сесийни, постоянни, „бисквитки“ на първата и „бисквитки“ на трета страна. Този уебсайт използва следните „бисквитки“:

Сесийни: Този вид „бисквитки“ дават възможност за изпълнявате на основни функции на уебсайта, като съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация, като не се съхраняват върху Вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на Вашия браузър.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличност. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Изтриването или блокирането на бисквитки няма да спре възможността да използвате този уебсайт.

www.yonirelax.com има право да променя настоящата „Политика за защита на личните данни“, като след всяка промяна се посочва датата, на която е направена.

Последно обновяване на „Политика за защита на личните данни“: 24.05.2018 г.