Лечебен масаж на гръб

healing massage Лечебен масаж на гръбМасажът е пасивен метод на Кинезитерапията. Още от дълбока древност той се прилага с лечебна цел.
Лечебният масаж използва различни похвати, чрез които предизвиква в организма на човека редица промени за благоприятно повлияване на болестния процес и нормализиране на болестно променените функции на организма.
Лечебният масаж се прилага чрез индивидуален подход спрямо конкретните проблеми на всеки един клиент.

40 мин. – 60 лв.