Лечебен масаж на цяло тяло

all body healing Лечебен масаж на цяло тялоМасажът е пасивен метод на Кинезитерапията. Още от дълбока древност той се прилага с лечебна цел.
Лечебният масаж използва различни похвати, чрез които предизвиква в организма на човека редица промени за благоприятно повлияване на болестния процес и нормализиране на болестно променените функции на организма.
Лечебният масаж се прилага чрез индивидуален подход спрямо конкретните проблеми на всеки един клиент.

60 мин. – 75 лв.